BESMELE | 14.01.2015

BESMELE | 14.01.2015

BESMELE

Vahy’e mazhar olan Nebî sav efendimize ilk hitab ; “Allah’ın adı ile oku…” âyet-i kerimesidir… Akla gelebilen her türlü iş ve konuda başlangıç, “ BİSMİLLAH” zikri ile olmalıdır…

“Besmele çekilmeyen her iş’in kazanç’sız ve nasîb’siz olacağına “ (Suyûtî )  dair Resulullah sav efendimizin uyarısı, ilahî emrin bir gereğidir…

NEML suresinde Besmele-i şerife nazil olduğu için ittifakla Kur’an ayetlerinden bir parçadır… (Neml, 30)   Hatta Besmele vahyedilmeden bile, Nebî sav efendimiz, yazıştığı tüm muhataplarına, Allahın ismini andıktan sonra (Bismihî teâlâ)  hitâb ederdi…

Besmele her işin başlangıç zikri olduğu için, İmam-ı Şaf’i’ye göre Besmele ile başlanılmayan namaz bile fâsit’tir… İmam-ı Âzam ise Besmele-i şerif’i, en kuvvetli sünnetlerden sayarak, Namaz, yeme-içme, Kur’an okuma, daha doğrusu her değerli işin başında elzem görmüştür…

“ Bismillah denilmeden yenen yemek hastalığa çağrıdır ve bereketi yoktur, unuttuğun yerden besmele çek “ihtarı, bizzat Nebî sav efendimiz tarafından yapılmıştır.  

Eti yenen, av ve kesim hayvanlarının boğazlanmasında, Allah’ın adını anmak ayet gereği  vâcib’tir.. (En’am, 118-121) Mutasavvife, mü’min bir kişinin şeytan’dan korunabileceği en önemli yöntemlerin:

1-Eûzü Besmele çekmek

  2-Kelime-i şehâdet getirmek

3- Salt besmele-i şerife getirmekle mümkün olabileceğini belirtmiştir…

Her derdin bir devası olduğu gibi, şeytanın kötü düşünce aşılamasının önüne geçmek için uygulanacak en basit ilaç ve yöntemin, istiâze diye tanımlanan; Eûzü besmele çekmek olduğu Kur’âni bir tavsıyedir…

Her türlü maddi ve manevi tehlikelerden korunmak için Allah’a sığınmak şu âyet-i kerimelerde emredilmektedir:

“Her ne zaman şeytan’dan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah’a sığın!.. Çünkü O duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir…   (Âraf, 200)

“ Sen hemen Allah’a sığın. Çünkü O, her şeyi işiten ve görendir…”(Mü’min, 56)

Hz. Meryem’i dünya’ya getiren annesi (Hanne) şey-

tanın şerrinden şöyle Allah’a sığınıyordu.  Âl-i İmran,36:

“…..Rabbim onu kız doğurdum… Erkek kız gibi

 değildir.…O’na Meryem adını verdim… O’nu ve soyunu

 kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum…”

Ayrıca, Kur’an-ı Kerim okumaya başlanırken, Eûzü besmele çekmek, Kur’ani bir emirdir…

“ Kur’an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytan’dan Allah’a sığın…”   (Nahl, 98)

Nebî sav efendimiz; Yemek yerken, öncelikle BESMELE çekilmesini tavsıye ederek,” Besmele ile başlanılan yemekte bereket vardır…” buyurmuşlardır. (E:Davud)

“ Besmele ile bir insan evine girdiğinde, yemek yediğinde, Allah’ın adını zikrederse, şeytanın şerrinden korunur…” (Müslim) Ayrıca öfke ve sinirlilik anında, bu kötü hal’den kurtulmak için Eûzü besmele çekiniz (Buhari) Hadis-i şerifi ise, terbiye ve zikir metodu için mutlak uyulması gereken bir öğüttür.  Son söz:

 “ Tüm semavi kitapların anahtarı BESMELE’ dir…”  (Suyuti )