MA

MA'ARİF - SEYYİD BURHANEDDİN VELİ

ÖNSÖZ Bizi bu günlere ulaştıran Rabbimize HAMD, Sevgili Habîbine salât ve selam olsun… Mevlânâ nın üstâd’ı Seyyid Burhaneddin velî isimli eserimiz kısa sürede tükendi. İkinci baskı için çalışma yaparken, değerli dostum Mustafa Yalçın bey, Üstad’ın kendi eserinin yokluğundan bahsederek, güncel bir Ma’arif’e ihtiyaç bulunduğunu belirtti… Her şey sebeblerle kâimdir… Bu uyarıyı dikkate alarak gücüm nisbetinde üstad’ın Ma’arif isimli eserini günümüz Türkçesine uyarlamaya çalıştım… Eser üzerinde çalıştıkça, sultan-ül ülemâ Bahaeddin Veled’in ..