MA

MA'ARİF - SEYYİD BURHANEDDİN VELİ

ÖNSÖZ

            Bizi bu günlere ulaştıran Rabbimize HAMD, Sevgili Habîbine salât ve selam olsun…

            Mevlânâ nın  üstâd’ı Seyyid Burhaneddin velî isimli eserimiz kısa sürede tükendi. İkinci baskı için çalışma yaparken, değerli dostum Mustafa Yalçın bey, Üstad’ın kendi eserinin yokluğundan bahsederek, güncel bir Ma’arif’e ihtiyaç bulunduğunu belirtti…

            Her şey sebeblerle kâimdir… Bu uyarıyı dikkate alarak gücüm nisbetinde üstad’ın Ma’arif isimli eserini günümüz Türkçesine uyarlamaya çalıştım…

            Eser üzerinde çalıştıkça, sultan-ül ülemâ Bahaeddin Veled’in ma’arifini, öğrencisi Mevlânâ ya bin kez okutturduğu rivayet edilen Seyyid Burhaneddin veli’yi düşündüm…

             Tıpkı öğrenci Mevlana ya talim ettirilen ma’arif gibi; Seyyid Burhaneddin velî’nin Ma’arif’i de, defalarca okunması gereken, okundukça ayrı bir tad, ayrı bir ders alınacak bir eser olduğuna şahid oldum.

            Eserin istifade edilir hale gelmesinde bir katkım varsa ne mutlu… Âhirette tutunacak bir dalımız bu çalışmalar sayesinde olur inşallah… 

                                               26-08-2016

                                                                                                                                  Mehmet Hüsrevoğlu