KUR’AN’DA ZİKİR VE DUALAR

KUR’AN’DA ZİKİR VE DUALAR

ÖNSÖZ
Allah’a Hamd, Resulüne salât, Onun temiz soyuna
ve arkadaşlarına selam olsun…
Kur’an-ı Kerim’de, müstakil bir ibadet olarak emredilen
ve farz olarak nitelenen ibadetlerin başında zikrullah
gelmektedir.
Zikir, birçok ibadetin aslı veya bir unsuru olup dinin
özü kıymetindedir. Bu nedenle Nebî ( sav) efendimiz zikir
eğitimi üzerinde özenle durmuş ve kendi yaşamının da
zikrullah ile özdeş olduğunu arkadaşlarına göstermiştir.
“Zikrullah ile Allah arasında perde yoktur. “Hadis-
i şerîfi; Zikrullah’tan başka hiçbir ibâdet’e tanınmamış
bir ayrıcalıktır. Kuran’ı kerimde, iki yüz’ü aşkın ayeti
kerimede, zikir kavramı muhtelif anlamlarla ifade bulmuştur.
Konumuzla ilgili ayeti kerimeleri, beş ana bölümde
inceleyip, Hadis-i şeriflerle konu bütünlüğü oluşturacağız.
Ayrıca kitabımızın birinci baskısında olmayan dua ve
tesbihât ile ilgili meşhur vird’leri ayrı bir bölüm olarak
aktaracağız…
Kitabımız bir tez çalışması olmasına rağmen, kaynak
aktarımına gidilmemiş, bibliyografya ile yetinilmiştir.
Hata ve eksiklerin hoşgörü ile karşılanacağını ümîd
eder, elinizdeki eserin, mü’minlere faydalı kılmasını
Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.
“Ben sadece gücümün yettiği kadar, Hayır ve salah’a
vesile olmak istiyorum. Başarım, ancak Allah’ın yardımı
iledir. Yalnız O’na dayanır, yalnız O’na yönelirim.” (Hud,
88)
Mehmet Hüsrevoğlu 10-11-2014